AKTUALITY

Vyšlo Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče

30. 9. 2020 (čant)

Dnes dopoledne vyšel Věstník MZ č.10, který obsahuje Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče, výsledek dvouleté práce a spolupráce MZ, SKVIMP a ČANT. Z iniciativy již bývalého ministra Adama Vojtěcha tak po dlouhé pauze 29 let vznikl materiál, jehož cílem bylo zjednodušit a zpřehlednit nemocniční diety a upozornit na význam začlenění diet do celkového systému nutriční péče, v němž nezastupitelnou roli hrají nutriční terapeuti.

Dokument vyšel bez plánované mediální kampaně. Přesto jsme přesvědčeni, že se 30.září 2020 zapíše do dějin naší Dietologie a nutriční péče.

Zúčastnili jsme se XXXVI. mezinárodního kongresu SKVIMP

14. 9. 2020 (čant)

Ve dnech 10.–12. 9. 2020 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal za mimořádných podmínek již XXXVI. ročník mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Již podruhé zde ČANT reprezentoval nutriční terapeuty!

Česká asociace nutričních terapeutů dostala již podruhé příležitost vystavovat na tomto kongresu po boku výrobců klinické výživy či zdravotnických pomůcek, a představit se tak znovu široké odborné veřejnosti. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o publikaci Dietetic Pocket Guide, předložit účastníkům výsledky naší roční práce prostřednictvím Výroční zprávy za rok 2019, získat nové členy a navázat úzkou spolupráci s novými partnery.

I přes mimořádnou epidemiologickou situaci byly z odborného hlediska všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky – blok konference, který byl věnován a organizován členy ČANT, se stal jedním z nejhojněji navštívených úseků programu, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu pak v letošním roce tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými se objevilo rovněž 8 členů ČANT. V rámci přednášek bylo mimo jiné představeno Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče vytvořené zástupci ČANT a SKVIMP ve spolupráci MZ ČR.

Spojili jsme se se Studentskou asociací nutričních terapeutů!

11. 8. 2020 (čant)

SANT vznikl v roce 2016 jako seskupení aktivních studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří chtěli, aby byl jejich hlas jak na fakultě, tak v Brně více slyšet. Od té doby SANTem prošlo několik desítek studentů, jejichž cílem bylo zasadit se o zkvalitnění studia nutriční terapie a o zvýšení povědomí o profesi nutričního terapeuta jak mezi ostatními studenty, tak mezi veřejností.
Tyto cíle jsou pro SANT i ČANT společné. Aby tedy studentům ubyla administrativa spojená s vedením asociace a zároveň získali zaštítění profesní organizace, rozhodli se členové SANT a ČANT pro fúzi těchto dvou asociací. Česká asociace nutričních terapeutů se bude snažit být studentům v jejich aktivitách co nejvíce nápomocná a společně budeme usilovat o co největší aktivizaci studentů na všech institucích, které vzdělávají budoucí nutriční terapeuty.

Přinášíme překlad návodu Examine.com: Jak číst vědecké studie

24. 7. 2020 (čant)

Orientace ve škále vycházejících vědeckých studií může být složitá, matoucí a někdy, nutno podotknout, i docela nudná. Naučit se číst publikované vědecké články, rozumět metodologii a výsledkům však napomáhá s odpověďmi na důležité otázky a obavy pacientů / klientů a zároveň poskytuje nejaktuálnější evidenci v oblasti výživy založenou na důkazech pro klinickou praxi. Cílem překládaného článku je pomoci porozumět každé jednotlivé části studie a poskytnout tak praktický a přehledný systém “krok za krokem”, jak vyhodnocovat kvalitu studií a správně interpretovat jejich zjištění. 

Zveme vás na webinář

14. 7. 2020 (čant)

Webinář Chirurgický pacient a výživa vznikl pod záštitou České chirurgické společnosti a Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče a za podpory firmy Nutricia. 

Podnětem pro vznik webináře byla skutečnost, že od 1.5.2020 vznikla pro chirurga možnost předepisovat ambulantně sipping a zabezpečit tak svoje malnutriční pacienty. Webinář je rozdělen do tří krátkých epizod. Odkaz na ně najdete zde.

Nebojte se návštěvy ordinací

27. 5. 2020 (čant)

Na začátku března s rozšiřující se pandemií koronaviru na území České republiky lékaři žádali pacienty, aby se zdrželi návštěvy ordinací s výjimkou akutních stavů. Dnes je již situace stabilizovaná, ochranné pomůcky jsou volně dostupné a při dodržení všech stanovených opatření nepředstavuje návštěva lékaře z hlediska infekce prakticky žádné riziko.

Preventivní prohlídky a dodržování stanoveného intervalu zdravotních kontrol jsou zásadní pro předcházení komplikacím. V důsledku karantény a omezení pohybu může docházet ke snížení fyzické aktivity a nedodržování zásad zdravého stravování: tím se zhoršuje stav výživy, který přímo ovlivňuje zdraví, zdatnost a obranyschopnost. Rizika spojená se zhoršením nutričního stavu se mohou projevit u všech, zvláště u starších lidí a nemocných.

Většina lékařů již bez omezení pracuje ve svých ordinacích a má dostupné nezbytné ochranné pomůcky. Návštěvu tak po předchozí telefonické konzultaci neodkládejte. V případě zhoršeného nutričního stavu v době karantény Vám lékař může doporučit potravinové doplňky nebo nutriční podporu k doplnění potřebné energie, proteinů a živin, případně vám doporučit návštěvu nutriční ambulance. Pokud pro vás není návštěva lékaře možná a potřebujete pouze standardní předpis léků nebo výživy, nebojte se požádat svého lékaře o zaslání elektronického receptu, který obdržíte formou SMS nebo emailu.

Myslete na své zdraví a nezapomeňte, že důležité je především dodržet stanovenou léčbu, pravidelné kontroly a preventivní vyšetření.

Přinášíme doporučení WHO k fyzické aktivitě během karantény

10. 4. 2020 (čant)

V evropském regionu Světové zdravotnické organizace (WHO) se stále objevují nové případy COVID-19 a mnoho zdravých osob setrvává doma v karanténě. V některých zemích zůstávají fitness centra a další místa umožňující pohybovou aktivitu dočasně uzavřena. Pro mnohé je velmi těžké zůstat fyzicky aktivní během dlouhodobého pobytu v karanténě. Sedavý způsob života a nedostatek pohybu mohou mít nepříznivé účinky na zdraví, pohodu a kvalitu života. Karanténa může sama o sobě způsobit další stres a ohrozit duševní zdraví jedince. Fyzická aktivita a relaxační techniky mohou být cennými nástroji, které vám pomohou zůstat v klidu a přispějí k ochraně zdraví v této době.

WHO doporučuje 150 minut středně intenzivní nebo 75 minut intenzivní fyzické aktivity týdně, případně kombinaci obou. Těchto doporučení lze dosáhnout i doma bez speciálního vybavení a v omezeném prostoru. WHO Europe publikovalo několik tipů, jak zůstat aktivní a omezit sedavé chování doma v období karantény a ČANT přináší překlad těchto doporučení zde.

PŘELOŽILI JSME RADY A DOPORUČENÍ WHO K VÝŽIVĚ BĚHEM KARANTÉNY

7. 4. 2020 (čant)

Rady a doporučení k výživě pro jednotlivce nebo rodiny, kterým byla izolace nebo karanténa doporučena či nařízena přeložené z originálu WHO Europe představují srozumitelný návod, jak se stravovat a nakupovat během karantéry v období pandemie.

Dobrá výživa je pro zdraví člověka klíčová, zejména v dobách, kdy potřebujeme náš imunitní systém v plné síle. Omezená dostupnost čerstvých potravin však může naše snahy o zachování zdravého a pestrého stravování narušit. Potenciálně může vést také k nárůstu konzumace vysoce zpracovaných potravin, které bývají bohaté na tuk, cukr a sůl. I přesto je možné s omezeným množstvím surovin zachovat takový způsob stravování, který podporuje dobré zdraví.

WHO Europe rovněž pro podporu zdravého stravování u jednotlivců v karanténě připravila soubor obecných tipů a seznam potravin, které je nejlepší zakoupit. Naleznete je zde.

Španělsko vydalo přehledná výživová doporučení pro populaci v období pandemie COVID-19

1. 4. 2020 (čant)

Překlad stanoviska Španělské akademie výživy a dietologie a Generální rady oficiálních vysokých škol nutriční terapie ve Španělsku k aktuální pandemii COVID-19 jsme se rozhodli zprostředkovat české veřejnosti především proto, že přehledně sumarizuje základní fakta o nemoci a formuluje aktuální doporučení týkající se výživy v souvislosti s COVID-19 pro lidi v karanténě i pro pacienty s vážným průběhem nemoci hospitalizované na JIP. Přináší jasná vyjádření k doplňkům stravy při prevenci a léčbě nemoci. Dále pak sumarizuje praktická doporučení pro zodpovědný nákup potravin. Také přináší pohled na poskytování služeb nutričního terapeuta na dálku. Nezapomíná na rizikovou skupinu těhotných žen a věnuje se i důležitému tématu kojení v této nelehké době pandemie. Obsah jsme v některých částech dokumentu přizpůsobili lokálním potřebám – zejména v odkazech na oficiální doporučení a dokumenty týkající se pandemie Covid-19. Pokud jde o konkrétní výživová doporučení v tomto dokumentu, opírají se o zásady středomořské stravy, která je pro španělskou populaci přirozená. Středomořská strava je však dobrým příkladem zdravé výživy a její prospěšnost je dlouhodobě potvrzována mnoha studiemi. Její zásady mohou být pro mnohé inspirativní, a to nejen v období pandemie. Překládaný originál měl poslední aktualizaci 17. 3. 2020, lokalizovaný obsah byl aktualizován 31. 3. 2020.

Přečtěte si vyjádření Britské asociace nutričních terapeutů
k nutriční péči v průběhu pandemie COVID-19

27. 3. 2020 (čant)

Britská asociace nutričních terapeutů (BDA) je nejstarší profesní asociací a také jednou z nejrespektovanějších v našem oboru. K řízení nutriční péče v průběhu pandemie COVID-19 poskytla BDA mezi prvními své vyjádření Pracovní skupiny specialistů v intenzivní péči (CCSG – Critical Care Specialist Group), jehož překlad vám přinášíme.

Tento dokument zveřejněný 24. 3. 2020 obsahuje doporučení a dosavadní zkušenosti s úpravou nutriční péče v zařízeních, která o pacienty s COVID-19 pečují, a to jak z hlediska výživy konkrétních pacientů, tak z hlediska organizace nutričních terapeutů samotných. Při překladu dokumentu jsme i přes odlišnosti ve zdravotnických systémech a kompetencích nutričních terapeutů mezi Spojeným královstvím a Českou republikou nijak nezasahovali do jeho obsahu. Věříme však, že v doporučeních najdete části, které budete moci uplatnit i na svých pracovištích. Zároveň toto doporučení může sloužit jako inspirace do budoucna pro to, jak by nutriční péče mohla a měla v ČR vypadat a také pro inspiraci při rozšiřování kompetencí nutričních terapeutů u nás.

Z čínské Příručky prevence a léčby COVID-19 jsme přeložili
doporučení k nutriční podpoře

26. 3. 2020 (čant)

Také vás zajímá, jaká jsou doporučení ohledně výživy pacientů s nemocí COVID-19? Snažíte se najít stanoviska uznávaných institucí a autorit? V období pandemie není snadné dohledat ověřené informace a rady. Díky našemu členství v mezinárodní organizaci EFAD, kde si informace jednotlivé členské asociace aktivně vyměňují, máme k dispozici aktuálně vznikající materiály a doporučení. Většina z nich je zatím v originálním jazyce jednotlivých členských asociací EFAD. Postupně je překládáme a budeme vám je zprostředkovávat na našich stránkách. Jako první přinášíme doporučení z Číny.

Program GMCC (Global MediXchange for Combating COVID-19) byl vytvořen s cílem poskytnout lékařským týmům na celém světě komunikační platformu pro sdílení praktických zkušeností při boji s pandemii COVID-19. GMCC zveřejnilo 20. března 2020 Příručku prevence a léčby COVID-19. Příručka poskytuje příklady dobré praxe a osvědčené postupy při léčbě pacientů s COVID-19. Příručku lze přečíst online nebo si ji zdarma stáhnout zde

Příručka prevence a léčby COVID-19 je rozsáhlá publikace. V první části podrobně popisuje nezbytná ochranná opatření ve zdravotnických zařízeních. Druhá část se věnuje diagnostice a léčbě. Třetí pak ošetřovatelské péči. Výživa a nutriční podpora je zahrnuta do druhé části, a stručně sepsána na straně 31 příručky. Celý text k nutriční podpoře jsme přeložili a stáhnout si jej můžete na odkazu níže.

Tisková konference za účasti ministra zdravotnictví
Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha při příležitosti konání Nutričního dne 2019

Letos připadl Nutriční den na 7. 11. a právě v tento den se konala tisková konference v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice, kde měli účastníci možnost navštívit oddělení a vidět na vlastní oči, jak Nutriční den probíhá. ČANT jako partnerská organizace APNP se podílela na organizaci tiskové konference i samotného Nutričního dne.

Po úvodním slovu pana ministra význam nutriční péče podtrhl i ředitel VFN Prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Pojem malnutrice a princip Nutričního dne vysvětlil Doc. MUDr. František Novák, Ph.D. vědecký sekretář Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

Se vznikem APNP a významem profese Nutriční terapeut účastníky konference seznámila ředitelka APNP a předsedkyně ČANT Mgr. Ing. Ivana Pražanová. Na závěr vystoupila paní Jana Pelouchová, předsedkyně pacientské organizace Diagnóza leukémie a představila brožuru, na jejímž vzniku se její organizace podílela, o významu výživy při onkologickém onemocnění. Účastníci konference měli také možnost ochutnat nemocniční stravu, která se ten den uvařila v kuchyni VFN Praha.

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.  

 

Přečtěte si Geriatrický standard

Geriatrický standard byl vytvořen za laskavé spolupráce České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP tak, aby k připomínkování byli vždy přizváni zástupci hlavních geriatrických center v České republice (spolupráci navázali – Hradec Králové, Brno, Praha), svou recenzí přispěli i zástupci Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Standard Obecné principy nutriční péče je první ze série standardů zařazených pod obecnou část. Společně se zástupci lékařských společností byl vytvořen seznam standardů i pro část speciální. Jednotlivé standardy jsou plánovány tak, aby na sebe navazovaly a odkazovaly v příslušných kapitolách a přinesly tak ucelený pohled na problematiku klinické výživy a péče v geriatrii. 

Dalším plánovaným standardem je Nutriční screening a proces nutriční péče. Standard Obecné principy nutriční péče bude publikován v prvním čísle časopisu Geriatrie a gerontologie pro rok 2020 a bude součástí skript
Výživa v geriatrii a gerontologii (plánované k publikaci začátkem roku 2020).

ČANT spolupracuje s VZP

VZP nedávno oslovila SNT ČAS a ČANT s nabídkou účasti na zajištění preventivního programu VZP PLUS – DIABETES určeného pro pacienty trpící diabetem 2. typu. Ti mají v rámci tohoto programu nárok na finanční příspěvek 1 000 Kč na služby nutričního terapeuta. Seznam těchto terapeutů pak mají spravovat právě oslovené profesní organizace.
Jste pacient a chtěl byste zjistit, kteří nutriční terapeuti jsou do programu zapojeni? Nebo jste nutriční terapeut, který by se do programu chtěl zapojit? Bližší informace o podmínkách programu a podmínkách uvedení v seznamu NT najdete zde.

 

Jsme členem EFAD

V  únoru jsme vás informovali o odeslání návrhu přihlášky České asociace nutričních terapeutů do EFAD. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a Česká republika byla dne 5. 4. 2019 prostřednictvím ČANT pozvána k přidruženému členství!

Co pro nás přidružené členství v EFAD znamená?

  • přístup ke všem dokumentům vydaným EFAD
  • možnost účasti v pracovních skupinách EFAD
  • právo účastnit se General Meeting na každoročních konferencích EFAD (s výjimkou business sekce a bez možnosti hlasovat)
  • možnost čerpání výhod pro členy ČANT (např. výrazná sleva na poplatku v databázi PEN)

Podmínky pro řádné členství prozatím nesplňujeme; v České republice totiž systém vzdělávání nutričních terapeutů nesplňuje evropské akademické standardy a hlavně standardy pro praxi. Přijetím přidruženého členství se ČANT zavazuje udělat vše proto, aby evropských standardů bylo dosaženo co nejdříve. Čeká nás tedy ještě spousta práce, ale to nám nijak neubírá na radosti z toho obrovského kroku vpřed pro české nutriční terapeuty!

 

Zúčastnili jsme se XXXV. mezinárodního kongresu SKVIMP

Ve dnech 11.–13. 4. 2019 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal již XXXV. ročník mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Poprvé však byli mezi vystavovateli také nutriční terapeuti.

Česká asociace nutričních terapeutů dostala příležitost vystavovat na tomto kongresu po boku výrobců klinické výživy či zdravotnických pomůcek a představit se tak široké odborné veřejnosti. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o publikaci Dietetic Pocket Guide, získali jsme nové členy, a dokonce se nám podařilo navázat spolupráci s novými partnery.

Z odborného hlediska byly všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky, přičemž dva z bloků konference byly organizovány ve spolupráci s ČANT, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu pak v letošním roce tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými se objevilo rovněž 8 členů ČANT.

Přinášíme publikaci kapesní průvodce dietologií – Dospělí

Dietetic Pocket Guide je přehledná publikace, zabývající se klinickou výživou, kterou recenzovali mezinárodní odborníci. Obsahuje mnoho tabulek a grafů, referenčních hodnot, klasifikace nemocí a stavů, současná doporučení a informace o adekvátní nutriční podpoře.

Český překlad je určen jako pomůcka pro práci s anglickým originálem a je jeho nedílnou součástí. Aby byly dodrženy podmínky vydavatele o nešíření českého překladu bez originální knihy, jsou v českém překladu vynechány číselné údaje tabulek a grafů. Čísla jsou snadno dohledatelná v originální publikaci, jelikož český text má zachováno stejné stránkování a velmi podobnou grafiku jako originální text. Přidanou hodnotou práce s originálním textem se tak stane přirozené zapamatování odborných termínů v angličtině.

Kniha vznikla díky dobrovolnické práci členů ČANT, kteří knihu přeložili ve volném čase bez nároku na honorář. Grafické zpracování a tisk překladu zajistila společnost B. Braun Medical.

Knihu si můžete objednat na info@cant.cz s možností osobního vyzvednutí v Praze a v Brně, nebo koupit online.

Podali jsme přihlášku do EFAD

Česká asociace nutričních terapeutů odeslala první návrh přihlášky do Evropské federace asociací nutričních terapeutů (EFAD). Aktuálně se čeká na vyjádření a případné připomínky vedení EFAD. Jeden z hlavních cílů ČANT se tak začíná stávat realitou!

EFAD je nezisková organizace, která sdružuje evropské nutriční terapeuty prostřednictvím jejich lokálních asociací. Byla založena již roku 1978 a v současné době má 33 řádných členů – národních asociací nutričních terapeutů, které reprezentují více než 35.000 nutričních terapeutů z více než 29 evropských zemí. EFAD má také 38 přidružených členů z oblasti vzdělávání – vysokoškolské instituce z 31 evropských zemí. Posláním EFAD je podporovat členské asociace v jejich snaze o zlepšení nutričního zdraví obyvatel Evropy prostřednictvím kvalitnějších potravin a lepší výživy. EFAD je neocenitelným zdrojem odborných informací, vycházejících z vědeckých poznatků, založených na důkazech. Ze zemí bývalého socialistického bloku jsou již řádnými členy Maďarsko, Polsko a Slovinsko, přidruženými členy Rumunsko a Chorvatsko. Česká republika je zastoupena pouze ve skupině vzdělávacích institucí, a to Masarykovou univerzitou Brno.

Nabídky práce pro NT

Zde najdete aktuální seznam nabízených pracovních příležitostí pro nutriční terapeuty. Níže naleznete odkaz s více informacemi.

Thomayerova nemocnice – Nutriční terapeut – klinické pracoviště

Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč přijme nutričního terapeuta/-ku  pro odbor léčebné výživy a stravování

Požadavky:
– odbornou a zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost podle zákona č. 96/2004 Sb.
– VŠ vzdělání nebo specializační vzdělání
– flexibilitu a chuť učit se novému
– schopnost pracovat samostatně i v týmu
– praxe výhodou

Kontakt:
vedoucí nutriční terapeutka Odboru léčebné výživy a stravování K. Bihari, DiS.
tel.:  739 002 130,  e-mail:  katerina.bihari@ftn.cz

ZLÍN – Nutriční terapeut

Nutriční ambulance ve Zlíně se zaměřením na obezitu a metabolická onemocnění přijme nutričního terapeuta.Bližší info o ambulanci najdete na webu  https://www.obezita-vyziva.cz/ nebo na FB stránce https://www.facebook.com/nutricnicentrumzlin

Požadavky:
VŠ vzdělání v oboru nutriční terapeut (Bc., Mgr.)
Kontakt:
MUDr. Robin Urbánek, e-mail robin@cmail.cz