AKTUALITY

Tisková konference za účasti ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha při příležitosti konání Nutričního dne 2019 

Letos připadl Nutriční den na 7. 11. a právě v tento den se konala tisková konference v prostorách Všeobecné fakultní nemocnice, kde měli účastníci možnost navštívit oddělení a vidět na vlastní oči, jak Nutriční den probíhá. ČANT jako partnerská organizace APNP se podílela na organizaci tiskové konference i samotného Nutričního dne.

Po úvodním slovu pana ministra význam nutriční péče podtrhl i ředitel VFN Prof. MUDr. David Feltl, PhD., MBA a děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Pojem malnutrice a princip Nutričního dne vysvětlil Doc. MUDr. František Novák, Ph.D. vědecký sekretář Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče.

Se vznikem APNP a významem profese Nutriční terapeut účastníky konference seznámila ředitelka APNP a předsedkyně ČANT Mgr. Ing. Ivana Pražanová. Na závěr vystoupila paní Jana Pelouchová, předsedkyně pacientské organizace Diagnóza leukémie a představila brožuru, na jejímž vzniku se její organizace podílela, o významu výživy při onkologickém onemocnění. Účastníci konference měli také možnost ochutnat nemocniční stravu, která se ten den uvařila v kuchyni VFN Praha.

Celou tiskovou zprávu si můžete stáhnout zde.  

 

ČANT spolupracuje s VZP

VZP nedávno oslovila SNT ČAS a ČANT s nabídkou účasti na zajištění preventivního programu VZP PLUS – DIABETES určeného pro pacienty trpící diabetem 2. typu. Ti mají v rámci tohoto programu nárok na finanční příspěvek 1 000 Kč na služby nutričního terapeuta. Seznam těchto terapeutů pak mají spravovat právě oslovené profesní organizace.
Jste pacient a chtěl byste zjistit, kteří nutriční terapeuti jsou do programu zapojeni? Nebo jste nutriční terapeut, který by se do programu chtěl zapojit? Bližší informace o podmínkách programu a podmínkách uvedení v seznamu NT najdete zde.

Dostali jsme pozvánku do EFAD

V  únoru jsme vás informovali o odeslání návrhu přihlášky České asociace nutričních terapeutů do EFAD. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a Česká republika byla dne 5. 4. 2019 prostřednictvím ČANT pozvána k přidruženému členství!

Co pro nás přidružené členství v EFAD znamená?

  • přístup ke všem dokumentům vydaným EFAD
  • možnost účasti v pracovních skupinách EFAD
  • právo účastnit se General Meeting na každoročních konferencích EFAD (s výjimkou business sekce a bez možnosti hlasovat)
  • možnost čerpání výhod pro členy ČANT (např. výrazná sleva na poplatku v databázi PEN)

Podmínky pro řádné členství prozatím nesplňujeme; v České republice totiž systém vzdělávání nutričních terapeutů nesplňuje evropské akademické standardy a hlavně standardy pro praxi. Přijetím přidruženého členství se ČANT zavazuje udělat vše proto, aby evropských standardů bylo dosaženo co nejdříve. Čeká nás tedy ještě spousta práce, ale to nám nijak neubírá na radosti z toho obrovského kroku vpřed pro české nutriční terapeuty!

 

Zúčastnili jsme se XXXV. mezinárodního kongresu SKVIMP

Ve dnech 11.–13. 4. 2019 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal již XXXV. ročník mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Poprvé však byli mezi vystavovateli také nutriční terapeuti.

Česká asociace nutričních terapeutů dostala příležitost vystavovat na tomto kongresu po boku výrobců klinické výživy či zdravotnických pomůcek a představit se tak široké odborné veřejnosti. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o publikaci Dietetic Pocket Guide, získali jsme nové členy, a dokonce se nám podařilo navázat spolupráci s novými partnery.

Z odborného hlediska byly všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky, přičemž dva z bloků konference byly organizovány ve spolupráci s ČANT, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu pak v letošním roce tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými se objevilo rovněž 8 členů ČANT.

Přinášíme publikaci kapesní průvodce dietologií – Dospělí

Dietetic Pocket Guide je přehledná publikace, zabývající se klinickou výživou, kterou recenzovali mezinárodní odborníci. Obsahuje mnoho tabulek a grafů, referenčních hodnot, klasifikace nemocí a stavů, současná doporučení a informace o adekvátní nutriční podpoře.

Český překlad je určen jako pomůcka pro práci s anglickým originálem a je jeho nedílnou součástí. Aby byly dodrženy podmínky vydavatele o nešíření českého překladu bez originální knihy, jsou v českém překladu vynechány číselné údaje tabulek a grafů. Čísla jsou snadno dohledatelná v originální publikaci, jelikož český text má zachováno stejné stránkování a velmi podobnou grafiku jako originální text. Přidanou hodnotou práce s originálním textem se tak stane přirozené zapamatování odborných termínů v angličtině.

Kniha vznikla díky dobrovolnické práci členů ČANT, kteří knihu přeložili ve volném čase bez nároku na honorář. Grafické zpracování a tisk překladu zajistila společnost B. Braun Medical.

Knihu si můžete objednat na info@cant.cz s možností osobního vyzvednutí v Praze a v Brně, nebo koupit online.

Podali jsme přihlášku do EFAD

Česká asociace nutričních terapeutů odeslala první návrh přihlášky do Evropské federace asociací nutričních terapeutů (EFAD). Aktuálně se čeká na vyjádření a případné připomínky vedení EFAD. Jeden z hlavních cílů ČANT se tak začíná stávat realitou!

EFAD je nezisková organizace, která sdružuje evropské nutriční terapeuty prostřednictvím jejich lokálních asociací. Byla založena již roku 1978 a v současné době má 33 řádných členů – národních asociací nutričních terapeutů, které reprezentují více než 35.000 nutričních terapeutů z více než 29 evropských zemí. EFAD má také
38 přidružených členů z oblasti vzdělávání – vysokoškolské instituce z 31 evropských zemí. Posláním EFAD je podporovat členské asociace v jejich snaze o zlepšení nutričního zdraví obyvatel Evropy prostřednictvím kvalitnějších potravin a lepší výživy. EFAD je neocenitelným zdrojem odborných informací, vycházejících z vědeckých poznatků, založených na důkazech. Ze zemí bývalého socialistického bloku jsou již řádnými členy Maďarsko, Polsko
a Slovinsko, přidruženými členy Rumunsko a Chorvatsko. Česká republika je zastoupena pouze ve skupině vzdělávacích institucí, a to Masarykovou univerzitou Brno.

Nabídky práce pro NT

Zde najdete aktuální seznam nabízených pracovních příležitostí pro nutriční terapeuty. Níže naleznete odkaz s více informacemi.

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Nutriční terapeut stravovací provoz
Kontakt: Mgr. Lucie Růžičková; lucie.ruzickova2@vfn.cz