PŘIPRAVUJEME

Pro členy ČANT připravujeme obsáhlou sekci, kde najdete kromě jiného:

  • aktuální právní normy týkající se práce NT
  • výzvy k zapojení do pracovních skupin a výstupy práce těchto skupin
  • schválené standardní postupy dle specializací, kazuistiky pacientů
  • edukační materiály pro pacienty
  • praktická doporučení a nástroje pro práci NT: přehled výrobků klinické výživy, inovace receptur, vědecky podložené argumenty k mýtům ve výživě
  • rozhovory, příběhy, zprávy ze stáží a pobytů v zahraničí jako inspirace pro ostatní
  • pracovní nabídky, možnosti zapojení NT do smysluplných projektů
  • praktické informace pro všechny, kteří chtějí podnikat v NT, nabídky spolupráce, nástroje
  • doporučené zdroje vědeckých informací, možnosti vzdělávání, nabídky stáží
  • a také zápisy z členských schůzí, zasedání výkonného výboru a kontrolní komise

Newsletter ČANT

Zde si můžete objednat newsletter, ve kterém budeme pravidelně jednou měsíčně přinášet nové informace z výše uvedeného seznamu.

Doporučujeme Vám, abyste si e-mail newsletter@cant.cz přidali mezi známé/bezpečné odesilatele. Vyhnete se tak případnému chybnému vyhodnocení newsletteru ČANT spamovým filtrem.