PŘIPRAVUJEME

Pro členy ČANT připravujeme obsáhlou sekci, kde najdete kromě jiného:

  • aktuální právní normy týkající se práce NT
  • výzvy k zapojení do pracovních skupin a výstupy práce těchto skupin
  • schválené standardní postupy dle specializací, kazuistiky pacientů
  • edukační materiály pro pacienty
  • praktická doporučení a nástroje pro práci NT: přehled výrobků klinické výživy, inovace receptur, vědecky podložené argumenty k mýtům ve výživě
  • rozhovory, příběhy, zprávy ze stáží a pobytů v zahraničí jako inspirace pro ostatní
  • pracovní nabídky, možnosti zapojení NT do smysluplných projektů
  • praktické informace pro všechny, kteří chtějí podnikat v NT, nabídky spolupráce, nástroje
  • doporučené zdroje vědeckých informací, možnosti vzdělávání, nabídky stáží
  • a také zápisy z členských schůzí, zasedání výkonného výboru a kontrolní komise

Newsletter ČANT

Zde si můžete objednat newsletter, ve kterém budeme pravidelně jednou měsíčně přinášet nové informace z výše uvedeného seznamu.

Doporučujeme Vám, abyste si e-mail newsletter@cant.cz přidali mezi známé/bezpečné odesilatele. Vyhnete se tak případnému chybnému vyhodnocení newsletteru ČANT spamovým filtrem.

VZDĚLÁVÁNÍ

Zveme vás na webinář – výživa onkologických pacientů

Webinář s názvem Nutriční podpora onkologického pacienta připravila MSc. Petronela Forišek Paulová z Národního onkologického ústavu v Bratislavě.  Cílem webináře je nabídnout shrnutí aktuálních poznatků o problematice výživy u onkologických pacientů. Přednáška vznikla za laskavé podpory firmy Nutricia.

Přednáška

Nutriční podpora onkologického pacienta

Zveme vás na webinář – geriatrie

Na následujících odkazech máte možnost sledovat webinář “Výživa ve stáří a nové možnosti preskripce enterální výživy a Význam vitamínů a stopových prvků ve stáří”, který vznikl pod záštitou České gerontologické a geriatrické společnosti a za podpory Nutricia.  Podnětem pro vznik webináře byla skutečnost, že od 1. 9. 2020 může geriatr předepisovat klinickou výživu s úhradou zdravotní pojišťovny za přesně stanovených podmínek, i pokud není držitelem funkční licence F016.  Podmínkou účasti je jednoduchá registrace na webinář. Webinář připravený ve spolupráci s MUDr. Boženou Juraškovou, PhD., primářkou III. Interní gerontometabolické kliniky, FN Hradec Králové a předsedkyní ČGGS je rozdělen do dvou krátkých videopřednášek:

1. přednáška

Význam vitamínů a stopových prvků ve stáří

2. přednáška

Výživa ve stáří a nové možnosti preskripce enterální výživy

Zveme vás na webinář – chirurgie

Na následujících odkazech máte možnost sledovat webinář „Chirurgický pacient a výživa“, který vznikl pod záštitou České chirurgické společnosti a Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče a za podpory firmy Nutricia. Podnětem pro vznik webináře byla skutečnost, že od 1.5.2020 vznikla pro chirurga možnost předepisovat ambulantně sipping  a zabezpečit tak svoje malnutriční pacienty.

Webinář je rozdělen do tří krátkých epizod:

1. epizoda - Význam výživy v chirurgii

je věnována malnutrici jako významnému negativnímu faktoru pro výsledek operační léčby u chirurgických pacientů

2. epizoda - Screening malnutrice

detailně popisuje možné screeningové metody na detekci malnutrice běžně použitelné i v chirurgické ambulanci

3. epizoda - Preskripce sippingu chirurgem

se zabývá podmínkami pro omezenou možnost preskripce a uvádí praktické příklady z běžné praxe

Přinášíme překlad návodu Examine.com:

Jak číst vědecké studie

24. 7. 2020 (čant)

Orientace ve škále vycházejících vědeckých studií může být složitá, matoucí a někdy, nutno podotknout, i docela nudná. Naučit se číst publikované vědecké články, rozumět metodologii a výsledkům však napomáhá s odpověďmi na důležité otázky a obavy pacientů / klientů a zároveň poskytuje nejaktuálnější evidenci v oblasti výživy založenou na důkazech pro klinickou praxi. Cílem překládaného článku je pomoci porozumět každé jednotlivé části studie a poskytnout tak praktický a přehledný systém “krok za krokem”, jak vyhodnocovat kvalitu studií a správně interpretovat jejich zjištění.