ZAJÍMAVOSTI A NOVINKY ZE SVĚTA VÝŽIVY

Rádi bychom Vám přinášeli novinky a zajímavosti z oboru. Souhrnné analýzy, přehledné infografiky i krátké zprávy z oboru a také s přesahem do dalších oborů vám mohou ulehčit orientaci v obrovské kvantitě informačních zdrojů, často velmi sporné kvality.

NOVÁ ZPRÁVA OECD VYČÍSLUJE EKONOMICKÉ BŘEMENO OBEZITY 

Rostoucí počet lidí trpí nadváhou napříč zeměmi, které jsou součástí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), což snižuje HDP v průměru o odhadovaných 3,3 %. Jíme více kalorií, aniž bychom více cvičili, následkem čehož zdravotní problémy spojené s rostoucím obvodem pasu zvyšují absenci v práci a snižují produktivitu. Rostoucí míra nadváhy poškozuje naše zdraví, bohatství a pohodu, zhoršuje výsledky dětí ve škole, zvyšuje riziko nezaměstnanosti a zkracuje délku života. 

V příštích třech desetiletích si nadváha v zemích OECD vyžádá až 92 milionů životů. Nemoci spojené s obezitou a nadváhou zkrátí do roku 2050 střední délku života o 3 roky. Zpráva OECD analyzuje ekonomické, sociální a zdravotní dopady související s nárůstem obezity a nadváhy až v 52 zemích, včetně zemí OECD, Evropské unie (EU28) a skupiny G20. Tento nárůst obezity je naléhavým důvodem pro zvýšení investic do opatření na podporu zdravého životního stylu a výzkumu očekávaných výdajů, efektivity a návratnosti investic při řešení tohoto rostoucího zdravotního problému na celém světě. 

Výzvy rostoucí obezity 

Více než polovina populace má nyní nadváhu ve 34 z 36 zemí OECD a téměř každý čtvrtý je obézní. Průměrná míra obezity u dospělých se v zemích OECD zvýšila z 21 % v roce 2010 na 24 % v roce 2016, takže dalších 50 milionů lidí se zařadilo mezi obézní. I přes velkou snahu o zvládání nárůstu obezity v posledním desetiletí je třeba udělat více v oblasti sedavého životního stylu a nárůstu dostupnosti nadbytečných kalorií. V zemích OECD došlo k téměř 20% zvýšení kalorií dostupných k spotřebě za posledních 50 let. 

Vyšší míra nadváhy a obezity přispívají k sociální nerovnosti 

Zejména děti zaplatí za obezitu vysokou cenu. Děti s nadváhou si vedou v škole méně dobře – mají horší známky, častěji ve škole chybí a obvykle i déle než děti se zdravou hmotností. U dětí s obezitou je o 13 % méně pravděpodobné, že budou mít dobré školní výsledky, a když vyrostou, je méně pravděpodobné, že dokončí vysokoškolské vzdělání. Děti s obezitou vykazují nižší životní spokojenost a jsou až trojnásobně častěji šikanovány, což může přispět k horším studijním výsledkům. 

V dospělosti jsou jedinci s alespoň jedním civilizačním onemocněním spojeným s nadváhou o 8 % méně pravděpodobně zaměstnáni v následujícím roce. Když mají práci, je až o 3,4 % vyšší pravděpodobnost, že budou mít absenci nebo budou méně produktivní. Dospělí, kteří jsou obézní, jsou vystaveni většímu riziku civilizačních onemocnění a nižšímu věku dožití. 

Nadváha poškozuje nejen zdraví obyvatelstva, ale i rozpočty na zdravotnictví a hospodářství 

Podle analýzy OECD od roku 2020 do roku 2050 sníží nadváha a s ní související nemoci průměrnou délku života v zemích OECD, EU28 a G20 asi o tři roky. Nárůst počtu lidí s vysokým indexem tělesné hmotnosti (BMI) stlačuje rozpočty na zdravotní péči kvůli vysokým nákladům na chronická onemocnění spojená s nadváhou, jako jsou diabetes, rakovina a srdeční onemocnění. Země OECD vynakládají asi 8,4 % svého rozpočtu na zdravotní péči na léčbu nemocí souvisejících s nadváhou. 

Lidé s nadváhou využívají zdravotnické služby více, podrobují se častěji chirurgickým zákrokům a mají více než dvojnásobek léků na předpis než lidé se zdravou hmotností. V zemích OECD se nadváze v průměru přičítá 71 % všech nákladů na léčbu diabetu, 23 % nákladů na léčbu kardiovaskulárních nemocí a 9 % nákladů na léčbu nádorových onemocnění. 

Analýza OECD odhaduje, že léčba nemocí způsobených nadváhou stojí 423 miliard dolarů ročně na základě parity kupní síly v 52 analyzovaných zemích (OECD, G20, EU28, přistupujících zemích OECD a vybraných partnerských zemích). Péče související s vysokým BMI stojí v průměru v zemích OECD více než 200 dolarů na osobu a rok. 

Boj s nadváhou je skvělou investicí

Prakticky všechny země OECD mají národní akční plán pro obezitu a většina zemí má specifický akční plán pro boj s obezitou u dětí, jakož i národní směrnice na podporu zdravé výživy a aktivního životního stylu. Odezvu na tato opatření je však potřeba urychlit.

Analýza OECD ukazuje, že každý dolar vynaložený na prevenci obezity dosahuje až šestinásobné ekonomické návratnosti.

OECD identifikuje čtyři kategorie nástrojů pro řešení problému obezity a hodnotí účinek tří slibných „balíčků opatření“, které pomohou zemím dosáhnout lepšího výsledku a většího dopadu při řešení epidemie obezity. Mezi analyzovaná opatření patří označování potravin a jídelních lístků, regulace reklamy na nezdravé potraviny pro děti a propagace fyzické aktivity, a to i prostřednictvím lékařů a škol.

Jedním ze zjištění zprávy je, že 20% snížení obsahu kalorií v energeticky bohatých potravinách by mělo významný přínos pro zdraví jednotlivců a také celkových ekonomik. Model OECD naznačuje, že pokud by byl takový plán implementován ve 42 zemích světa, umožnilo by to eliminovat více než 1 milion případů civilizačních onemocnění ročně, zejména kardiovaskulárních chorob.