I přesto, že v mediálním prostoru a neméně významně i na našich pracovištích opět panuje Covid-19, povedlo se nám společně s ostatními členy APNP úspěšně realizovat první ročník Týdne rizik malnutrice a zviditelnit nutriční terapeuty a význam našeho povolání.

V období intenzivně zaměřeném na zhoršující se epidemiologickou situaci Covid-19 se povedlo získat záštitu ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha nad kampaní Týden rizik malnutrice a rovněž nad mezinárodním jednodenním auditem nutriční péče NutritionDay 2021, kterým týdenní akce vyvrcholila ve čtvrtek 4. 11. 2021. Ministerstvo zdravotnictví zorganizovalo v pondělí 25. října 2021 tiskovou konferenci na podporu Týdne rizik malnutrice, který letos poprvé proběhl od 1. do 5. listopadu 2021. Na tiskové konferenci kromě jiného ministr zdravotnictví Adam Vojtěch sdělil: „Budeme dále propojovat zkušenosti z nemocnic a prezentovat příklady dobré praxe, a také pracovat na odstraňování systémových překážek, zejména na navyšování počtu nutričních terapeutů v nemocnicích.“

Celou tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví si můžete přečíst zde.

Dlouhodobým přínosem Týdne rizik malnutrice je zřízení webových stránek rizikamalnutrice.cz. Na webu lze kromě základních informacích o malnutrici nalézt kalkulačku rizika malnutrice, pomocí níž si návštěvník webu může ověřit, zda se on sám nebo jemu blízká osoba nachází v riziku malnutrice a určit stupeň rizika (nízké – střední – vysoké). Ke každému stupni rizika je na webu k dispozici leták s radami, jak si pomoci v domácích podmínkách. Na informačních letácích spolupracovali členové ČANT společně s lékaři SKVIMP. Webové stránky srozumitelně sdělují rozdíly mezi nutričním terapeutem a výživovým poradcem a sdílejí kontakty na nutriční ambulance (SKVIMP) a ambulance nutričních terapeutů (ČANT, SNT ČAS). Alianci pro nutriční péči se v tomto nelehkém období povedlo kontaktovat a o kampani informovat také praktické lékaře prostřednictvím Sdružení praktických lékařů ČR