Osobní údaje
Adresa
Volba členství
Vzdělání a zaměstnání
Závěřečná ustanovení
Prosíme Vás o zaslání kopie dokladu o vzdělání (maturitní vysvědčení, diplom VOŠ či diplom VŠ) na e-mail registrace@cant.cz. Po ověření Vašeho vzdělání bude tato kopie vymazána.
Prosíme Vás o zaslání potvrzení o studiu na e-mail registrace@cant.cz. Po ověření Vašeho vzdělání bude tato kopie vymazána.