Alergie na bílkovinu kravského mléka je nejčastější potravinovou alergií u kojenců a malých dětí do 3 let. U starších dětí má tendenci vyhasínat a u dospělých je velmi vzácná.

Hlavní léčbou potravinové alergie je v dnešní době eliminace alergenu ze stravy. U mléčné alergie to znamená vyloučení celé základní skupiny potravin – mléka a mléčných výrobků. Kvůli podobnosti bílkoviny kravského mléka s bílkovinami ostatních živočišných mlék je riziko zkřížené reakce velmi vysoké, a proto je třeba eliminovat ze stravy také mléko kozí a ovčí a výrobky z nich.

Opětovné zavedení mléčné bílkoviny do stravy je individuální a vždy o něm rozhoduje ošetřující lékař. Opatrněji je potřebné postupovat u dětí s alergickou reakcí časného typu (do 3 hodin), mediovanou IgE protilátkami, a to z důvodu rizika anafylaktické reakce.

U dětí s non-IgE reakcí pozdního typu (do 72 hodin) je v současné době doporučováno kontrolované postupné zavádění mléčné bílkoviny v domácím prostředí s pomocí tzv. mléčného žebříku. Mléčný žebřík je možné využít u dětí s mírnými až středně závažnými non-IgE reakcemi.

Mléčný žebřík byl vytvořen v roce 2016 týmem odborníků z Velké Británie, byl přeložen do více jazyků a nyní je k dispozici také v češtině. Českou verzi přeložila a upravila pro české prostředí Pracovní skupina pro potravinové alergie a intolerance ve složení Hrnčířová Dana, Krobot Martin a Zelenková Veronika.

Mléčný žebřík je nástroj, který kontrolovaně znovuzavádí mléčnou bílkovinu do stravy pomocí konkrétních potravin s definovaným množstvím a tepelným zpracováním bílkoviny. V každém kroku je doporučená určitá potravina a její porce. V prvním kroku pacient konzumuje sušenku pečenou při 180 °C, v dalším muffin, pak palačinku a až v posledním kroku dojde k tekutému mléku. Na vyšší stupeň žebříku se posouvá jen v případě dobré tolerance předchozího stupně. Nikdy se však nevrací na nižší stupeň a tolerovanou potravinu by měl v jídelníčku konzumovat pravidelně.

Tento postup znovuzavádění mléčné bílkoviny je prokazatelně bezpečnější, efektivnější a pro pacienta i jeho rodinu výhodnější než dlouhodobé vyloučení a občasné nárazové otestování potraviny z vyššího stupně žebříku, např. jogurtu či přímo tekutého mléka.

Českou verzi mléčného žebříku spolu s doprovodnými recepty a pokyny pro znovuzavedení si nyní můžete po omezenou dobu stáhnout na odkazech níže, následně jej najdete v Čantotéce.

Mléčný žebřík

Doprovodné recepty