JAK SE STÁT NUTRIČNÍM TERAPEUTEM?

Nutriční terapeut je nelékařská zdravotnická profese podle zákona č. 96/2004 Sb. a jako taková má předepsané vzdělání v oboru. Toto vzdělání může zájemce získat kvalifikačním a dále specializačním studiem.

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM

Vysokoškolské bakalářské studium

Způsobilost pro výkon profese nutričního terapeuta lze získat studiem nejméně tříletého bakalářského oboru/programu pro přípravu nutričních terapeutů. Aktuálně lze takto studovat na následujících univerzitách:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Forma studia: prezenční, kombinovaná

3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Forma studia: prezenční

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Forma studia: prezenční

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
Forma studia: prezenční, kombinovaná

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity
Forma studia: prezenční

Vyšší odborné studium

Způsobilost pro výkon profese nutričního terapeuta lze získat rovněž tříletým studiem oboru diplomovaný nutriční terapeut na následujících vyšších odborných školách:

Soukromá VOŠZ MEDEA, s. r. o.
Forma studia: prezenční, kombinovaná

SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova, p. o.
Forma studia: prezenční, kombinovaná

SZŠ a VOŠZ Karlovy Vary, p. o.
Forma studia: prezenční

SZŠ a VOŠZ, Ostrava, p. o.
Forma studia: prezenční, kombinovaná

SZŠ a VOŠZ, Plzeň, Karlovarská 99
Forma studia: prezenční, kombinovaná

VOŠZ a SZŠ, Praha 4, 5. května 51
Forma studia: prezenční, kombinovaná

VOŠZ, OA, SPgŠ a SZŠ, Most, p. o.
Forma studia: prezenční, kombinovaná

SPECIALIZAČNÍ STUDIUM

Podobně, jako fungují atestace u lékařů, existují rovněž specializační obory u nelékařských zdravotnických pracovníků. Tyto obory jsou stanoveny nařízením vlády č. 31/2010 Sb., které od 1. 9. 2018 stanovuje pro nutriční terapeuty obor jediný – Výživa dospělých a dětí. Tuto specializaci lze získat dvěma způsoby:

Vysokoškolské magisterské studium

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
Forma studia: prezenční, kombinovaná

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Forma studia: prezenční

Pověřená organizace Ministerstva zdravotnictví

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO)
Forma studia: kombinovaná