ČESKÁ ASOCIACE NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

Profesní sdružení českých nutričních terapeutů s cílem zlepšit nutriční péči v České republice větším zapojením svých členů, vytvořením prostoru pro uplatnění jejich schopností a vědomostí, neustálým zvyšováním odborných znalostí svých členů, spoluprací s jinými odborníky a zapojením se do evropských i celosvětových odborných struktur.

Více informacíkontaktujte nás

VIZE ČESKÉ ASOCIACE NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

Nutriční terapeuti jsou uznávanými zdravotnickými odborníky na výživu a dietologii, kteří významně přispívají ke zlepšení nutričního stavu české populace. Jsou rovnocennými členy terapeutických a jiných odborných týmů, v praxi aplikují vědecky podložené poznatky, podílejí se na výzkumu, úzce spolupracují s jinými odbornými společnostmi, vládou, vzdělávacími institucemi i průmyslem.

 

Struktura ČANT

Kolektivní orgány a členové

Členství

Přihláška
do ČANT

Zpravodaj

Přihlásit se k odběru novinek

Standardy

Nový geriatrický standard

COVID-19

Informace k výžive
při pandemii

JSME ČLENEM EFAD

Česká republika byla dne 5. 4. 2019 prostřednictvím České asociace nutričních teraputů pozvána k přidruženému členství. Přidružené členství v EFAD znamená: přístup ke všem dokumentům vydaným EFAD, možnost účasti v pracovních skupinách EFAD, právo účastnit se General Meeting na každoročních konferencích EFAD (s výjimkou business sekce a bez možnosti hlasovat), možnost čerpání výhod pro členy ČANT (např. výrazná sleva na poplatku v databázi PEN).

VYTVÁŘÍME SEZNAM AMBULANCÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

V České asociaci nutričních terapeutů si jsme vědomi významu ambulantní nutriční péče poskytované nutričními terapeuty ve zdravotnických zařízeních, která tak splňuje veškeré legislativní požadavky pro poskytování zdravotních služeb. Máte-li zájem zařadit ambulanci, kterou vlastníte či ve které pracujete, do seznamu ambulancí nutričních terapeutů vedeného na webu ČANT a umožnit tak zájemcům z řad veřejnosti vás kontaktovat, poskytněte nám prosím informace o vaší ambulanci pomocí níže uvedeného formuláře. Upozorňujeme, že do seznamu ambulancí nutričních terapeutů přijímáme pouze ambulance fungující v režimu zdravotnického zařízení. 

Od 1. 10. 2019 mohou v rámci bonifikačního programu VZP PLUS – DIABETES diabetici II. typu v péči praktického lékaře nebo ambulantního diabetologa čerpat příspěvek až 1000 Kč na nutriční poradenství. Podmínkou je však využití služeb doporučeného nutričního terapeuta, přičemž seznam doporučených NT mají zajistit profesní organizace. Program poběží od 1. 10. 2019 a od 1. 1. 2020 je plánováno jeho rozšíření i na dětské pacienty a další diagnózy. Více o programu zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/bonifikacni-program-vzp-plus/diabetes. ČANT jako jedna z profesních organizací nabídla VZP svůj vznikající seznam nutričních terapeutů, u nichž garantuje, že pracují ve státním či nestátním zdravotnickém zařízení, a tudíž mohou legálně pracovat s diabetiky II. typu. Ambulance, které jsou součástí našeho seznamu a jsou zapojeny do programu, jsou označeny symbolem VZP PLUS. 

PŘINÁŠÍME PUBLIKACI:
KAPESNÍ PRŮVODCE DIETOLOGIÍ

Dietetic Pocket Guide je přehledná publikace, zabývající se klinickou výživou, kterou recenzovali mezinárodní odborníci. Obsahuje mnoho tabulek a grafů, referenčních hodnot, klasifikace nemocí a stavů, současná doporučení a informace o adekvátní nutriční podpoře.

Český překlad je určen jako pomůcka pro práci s anglickým originálem a je jeho nedílnou součástí. Aby byly dodrženy podmínky vydavatele o nešíření českého překladu bez originální knihy, jsou v českém překladu vynechány číselné údaje tabulek a grafů. Čísla jsou snadno dohledatelná v originální publikaci, jelikož český text má zachováno stejné stránkování a velmi podobnou grafiku jako originální text. Přidanou hodnotou práce s originálním textem se tak stane přirozené zapamatování odborných termínů v angličtině.

Kniha vznikla díky dobrovolnické práci členů ČANT, kteří knihu přeložili ve volném čase bez nároku na honorář. Grafické zpracování a tisk překladu zajistila společnost B. Braun Medical.

Knihu si můžete objednat na info@cant.cz s možností osobního vyzvednutí v Praze a v Brně, nebo koupit online.

Česká asociace nutričních terapeutů, z.s.

Průchova 684/47, 150 00 Praha – Košíře

IČ: 06942407 

info@cant.cz

POŠLETE NÁM ZPRÁVU

PARTNEŘI ČANT: