ČESKÁ ASOCIACE NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

Profesní sdružení českých nutričních terapeutů s cílem zlepšit nutriční péči v České republice větším zapojením svých členů, vytvořením prostoru pro uplatnění jejich schopností a vědomostí, neustálým zvyšováním odborných znalostí svých členů, spoluprací s jinými odborníky a zapojením se do evropských i celosvětových odborných struktur.

Více informacíkontaktujte nás

VIZE ČESKÉ ASOCIACE NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

Nutriční terapeuti jsou uznávanými zdravotnickými odborníky na výživu a dietologii, kteří významně přispívají ke zlepšení nutričního stavu české populace. Jsou rovnocennými členy terapeutických a jiných odborných týmů, v praxi aplikují vědecky podložené poznatky, podílejí se na výzkumu, úzce spolupracují s jinými odbornými společnostmi, vládou, vzdělávacími institucemi i průmyslem.

 

Struktura ČANT

Kolektivní orgány a členové

Členství

Přihláška
do ČANT

Zpravodaj

Přihlásit se k odběru novinek

Standardy

Nový geriatrický standard

COVID-19

Informace k výžive
při pandemii

JSME ČLENEM EFAD

Česká republika byla dne 5. 4. 2019 prostřednictvím České asociace nutričních teraputů pozvána k přidruženému členství. Přidružené členství v EFAD znamená: přístup ke všem dokumentům vydaným EFAD, možnost účasti v pracovních skupinách EFAD, právo účastnit se General Meeting na každoročních konferencích EFAD (s výjimkou business sekce a bez možnosti hlasovat), možnost čerpání výhod pro členy ČANT (např. výrazná sleva na poplatku v databázi PEN).

Výroční zpráva 2019

 

K nejzásadnějším událostem roku 2019 patřilo přijetí ČANT do EFAD. O této významné události, ale také o založení prvních pracovních skupin s cílem navázání efektivní spolupráce s lékařskými společnostmi a vytvoření standardů nutriční péče, o systematické prezentaci profese nutričních terapeutů v zájmu zvýšení povědomí jejich role mezi odbornou i širokou veřejností, stejně tak jako o výsledcích hospodaření naší profesní organizace, se můžete dočíst více ve výroční zprávě, kterou si můžete stáhnout na odkazu níže.

VYTVÁŘÍME SEZNAM AMBULANCÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

V České asociaci nutričních terapeutů si jsme vědomi významu ambulantní nutriční péče poskytované nutričními terapeuty ve zdravotnických zařízeních, která tak splňuje veškeré legislativní požadavky pro poskytování zdravotních služeb. Máte-li zájem zařadit ambulanci, kterou vlastníte či ve které pracujete, do seznamu ambulancí nutričních terapeutů vedeného na webu ČANT a umožnit tak zájemcům z řad veřejnosti vás kontaktovat, poskytněte nám prosím informace o vaší ambulanci pomocí níže uvedeného formuláře. Upozorňujeme, že do seznamu ambulancí nutričních terapeutů přijímáme pouze ambulance fungující v režimu zdravotnického zařízení. 

PŘINÁŠÍME PUBLIKACI:
KAPESNÍ PRŮVODCE DIETOLOGIÍ

Dietetic Pocket Guide je přehledná publikace, zabývající se klinickou výživou, kterou recenzovali mezinárodní odborníci. Obsahuje mnoho tabulek a grafů, referenčních hodnot, klasifikace nemocí a stavů, současná doporučení a informace o adekvátní nutriční podpoře.

Český překlad je určen jako pomůcka pro práci s anglickým originálem a je jeho nedílnou součástí. Aby byly dodrženy podmínky vydavatele o nešíření českého překladu bez originální knihy, jsou v českém překladu vynechány číselné údaje tabulek a grafů. Čísla jsou snadno dohledatelná v originální publikaci, jelikož český text má zachováno stejné stránkování a velmi podobnou grafiku jako originální text. Přidanou hodnotou práce s originálním textem se tak stane přirozené zapamatování odborných termínů v angličtině.

Kniha vznikla díky dobrovolnické práci členů ČANT, kteří knihu přeložili ve volném čase bez nároku na honorář. Grafické zpracování a tisk překladu zajistila společnost B. Braun Medical.

Knihu si můžete objednat na info@cant.cz s možností osobního vyzvednutí v Praze a v Brně, nebo koupit online.

Česká asociace nutričních terapeutů, z.s.

Průchova 684/47, 150 00 Praha – Košíře

IČ: 06942407 

info@cant.cz

POŠLETE NÁM ZPRÁVU

PARTNEŘI ČANT: