Týden rizik malnutrice je osvětové iniciativa, která je součástí celosvětového projektu “Malnutrition Awareness Week”. V České republice kampaň organizuje Aliance pro nutriční péči, o.p.s.. Kampaň probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR.

Týden rizik malnutrice proběhne od 6. do 12. listopadu 2023. Cílem je upozornit širokou laickou i odbornou veřejnost na to, že malnutrice – podvýživa je vážným problémem, který negativně ovlivňuje přežívání pacientů a významně zvyšuje náklady na zdravotní péči, a že tento problém lze efektivně řešit.

Klíčové aktivity:

  1. Na webu RizikaMalnutrice.cz pacient nebo pečující osoba najdou důležité informace o tom, komu malnutrice hrozí, jak ji rozpoznat, jakým způsobem si může pacient pomoci sám a na koho se obrátit, když si neví rady. Součástí webu je i kalkulačka rizika, kde si každý může zhodnotit svůj stav výživy. Web bude rozšířen o sérii edukačních videí (Rizika Malnutrice – YouTube). Součástí webu bude nově i sekce pro odborníky.
  2. Facebookový profil.
  3. Informace o projektu bude vysílána na rozhlasové stanici Český rozhlas Radiožurnál v pořadu Host Radiožurnálu v neděli 5. listopadu 2023 od 10:00 hodin.

Za Allianci pro nutriční péči

Ing. Ivana Pražanová
ředitelka APNP
Fakultní Thomayerova nemocnice
iprazanova@apnp.cz

Doc. MUDr. Pavel Těšínský
předseda SKVIMP
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
pavel.tesinsky@fnkv.cz