Česká asociace nutričních terapeutů byla seznámena s informací, že bez možnosti podílet se na diskuzi na toto téma byla schválena tzv. zkrácená vzdělávací cesta v oboru nutriční terapeut pro absolventy oboru nutriční asistent, kteří tak mohou nastupovat do druhého ročníku vyšších odborných škol.

Nutriční terapeuti hrají ve zdravotnictví klíčovou roli a nabízejí specializované znalosti a zkušenosti v oblasti výživy a dietetiky. Komplexní vzdělání, kterého se jim dostává, je základem jejich schopnosti poskytovat pacientům vysoce kvalitní péči a poradenství. Obáváme se, že zkrácení požadavků na vzdělání může vést ke snížení kvality této péče. To by mohlo mít potenciálně nepříznivý vliv na výsledky léčby pacientů, zejména v případech vyžadujících komplexní nutriční intervence.

V níže uvedeném stanovisku podrobně popisujeme náš postoj. Jsme přesvědčeni, že je nezbytné zachovat současné standardy vzdělávání nutričních terapeutů tak, aby bylo možné zajistit další poskytování vysoce kvalitních zdravotních služeb. Jsme otevřeni dalšímu jednání o této záležitosti.