Jedním z důležitých poslání ČANT je zvyšovat povědomí veřejnosti o profesi nutriční terapeut. Systematická práce v této oblasti nám začíná přinášet výsledky. Představitelé médií již aktivně oslovují naši asociaci a dávají nám prostor k prezentaci profese nutričního terapueta.

Pandemie zasahuje do života lidí různými způsoby. Ovlivňuje i stravování a do popředí se dostává mnoho otázek, jak přežít toto období bez významnějšího dopadu na naše zdraví. Na Českou asociaci nutričních terapeutů se obrací nejen jednotlivci se svými obavami v této nelehké době, ale i představitelé médií. Ti si kladou za cíl zprostředkovat svým čtenářům návody, jak se vypořádat se zásadními změnami, které nás potkaly.

V lednovém čísle prestižního FORBES odpovídá na aktuální otázky předseda České asociace nutričních terapeutů Martin Krobot. Jeho odpovědi si můžete pročíst v přiloženém rozhovoru dostupném zde.