V únoru jsme vás informovali o odeslání návrhu přihlášky České asociace nutričních terapeutů do EFAD. Odpověď na sebe nenechala dlouho čekat a Česká republika byla dne 5. 4. 2019 prostřednictvím ČANT pozvána k přidruženému členství!

Co pro nás přidružené členství v EFAD znamená?

  • přístup ke všem dokumentům vydaným EFAD
  • možnost účasti v pracovních skupinách EFAD
  • právo účastnit se General Meeting na každoročních konferencích EFAD (s výjimkou business sekce a bez možnosti hlasovat)
  • možnost čerpání výhod pro členy ČANT (např. výrazná sleva na poplatku v databázi PEN)

Podmínky pro řádné členství prozatím nesplňujeme; v České republice totiž systém vzdělávání nutričních terapeutů nesplňuje evropské akademické standardy a hlavně standardy pro praxi. Přijetím přidruženého členství se ČANT zavazuje udělat vše proto, aby evropských standardů bylo dosaženo co nejdříve. Čeká nás tedy ještě spousta práce, ale to nám nijak neubírá na radosti z toho obrovského kroku vpřed pro české nutriční terapeuty!