Za přítomnosti ministra zdravotnictví bylo dnes na tiskové konferenci ve Všeobecné fakultní nemocnici veřejnosti představeno „Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče“ v praxi.

Tisková konference pod názvem „Stravování v nemocnici: úplně nově, chutně a zdravě!“ se konala v jídelně Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Apolinářské ulici. Ministr Vojtěch promluvil o svém cíli zvýšit kvalitu nemocniční stravy, založení pracovní skupiny z řad odborníků a výsledném dokumentu, který vychází z aktuálních vědeckých poznatků. Zástupci VFN představili podmínky pro implementaci doporučení v praxi, které bylo nutné vytvořit. Zástupci médií měli možnost vidět způsob, jakým je hospitalizovaným pacientům podávána strava, tablety s obědem a odpolední svačinou. Mohli ochutnat dnešní nabídku diety 3 FIT, která odpovídá současným výživovým doporučením WHO, a 3 MAL, určené pro pacienty v riziku malnutrice. Měli možnost nahlédnout do Receptáře pro dietu 3 FIT a vyzpovídat přítomné zástupce VFN a autorského kolektivu Metodického doporučení, mezi kterými byli přítomni i zapojení členové České asociace nutričních terapeutů. Celé znění metodického doporučení naleznete zde.