S účinností od 1. 1. 2023 došlo ke změně nařízení vlády č. 222/2010 Sb., neboli tzv. katalogu prací.

V rámci změny katalogu prací došlo k již dlouho požadovanému posunu nutričních terapeutů do 10.–12. platové třídy. U nutričních asistentů pak byla k 7. přidána ještě 8. platová třída. Zároveň došlo k mírným úpravám charakteristik pracovní náplně těchto platových tříd.

Upozorňujeme však, že katalog prací stanovuje platové třídy pouze zaměstnancům, kteří pobírají plat, nikoli mzdu. Změna se tedy dotýká těch nutričních terapeutů, kteří jsou zaměstnáni ve zdravotnických zařízeních zřizovaných státem (ministerstvem zdravotnictví, krajem, městem apod.), a nemají tak mzdu stanovenou vnitřním mzdovým předpisem.