Spojené státy uveřejnily 29. prosince 2020 nová výživová doporučení (Dietary Guidelines for Americans – DGA), která Ministerstvo zdravotnictví (HHS) a Ministerstvo zemědělství (USDA) cyklicky obnovují každých pět let.

Souvislost mezi stravováním a zdravím je po celá desetiletí dobře vědecky podložena a ukazuje, že zdravé stravovací návyky mohou lidem pomoci udržet si dobré zdraví a zároveň snížit riziko chronických onemocnění ve všech fázích života. Nová výživová doporučení na období 2020–2025 mají pomoci Američanům konzumovat zdravou a nutričně vyváženou stravu.
Nová doporučení mají čtyři základní části:

První se zaměřuje na podporu zdravých stravovacích návyků v každé životní fázi od dětství do stáří. Poprvé od 1985 obsahuje aktuální vydání také doporučení pro kojence a batolata a stravovací doporučení během těhotenství a kojení. Potřeby živin se v průběhu života mění a každá životní fáze má jedinečné důvody pro výběr potravin a nápojů a je vystavena jiným rizikům onemocnění. Kromě toho existuje významná souvislost mezi stravovacími preferencemi raného dětství a stravováním v průběhu dalších životních etap.

Druhá část zdůrazňuje, že bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, etnickou příslušnost nebo aktuální zdravotní stav může být zdravá strava prospěšná pro všechny. Nová rámcová doporučení lze přizpůsobit tak, aby si jednotlivci mohli vybrat z jídel a nápojů s vysokým obsahem živin, které odrážejí jejich osobní preference, kulturní tradice a finanční možnosti.

Třetí část doporučení se zaměřuje na uspokojování nutričních potřeb pomocí potravin a nápojů bohatých na živiny, při zachování doporučeného kalorického příjmu. Potraviny a nápoje bohaté na živiny obsahují vitamíny, minerální látky a další složky podporující zdraví a mají zároveň málo přidaného cukru, nasycených mastných kyselin a sodíku. Více než 80 procent Američanů má nízký příjem zeleniny, ovoce a mléčných výrobků. Nedostatečný příjem potravin bohatých na živiny vede k nedostatečnému příjmu vápníku, draslíku, vlákniny a vitaminu D.

Poslední, čtvrtá část je zaměřena na omezení potravin a nápojů s vysokým obsahem přidaných cukrů, nasycených MK a sodíku a omezení alkoholických nápojů. Většina nutričních potřeb je pokryta 85% podílem celkového energetického příjmu při stravě s vysokým obsahem živin.

Čtyři hlavní části jsou hnací silou nejnovějšího vydání amerických výživových doporučení. Klíčovým sdělením je fakt, že nikdy není příliš brzy nebo příliš pozdě na nalezení zdravého stravovacího rámce, který vyhovuje individuálním potřebám, a to bez ohledu na životní etapu jednotlivce – kojenec, batole, dětství, dospívání, dospělost, těhotenství, kojení a stáří.