V reakci na Vídeňskou deklaraci podpořenou na 44. kongresu ESPEN ve Vídni schválil EFAD na svém 33. valném shromáždění Budapešťskou deklaraci. Deklarace podporuje vnímání dostupnosti nutriční péče jako základního lidského práva, na které by měl dosáhnout jakýkoli pacient bez rozdílu okolností, zároveň však uvádí, že by nedílnou součástí této nutriční péče měla být péče nutričních terapeutů.

Jak zmiňuje EFAD, nutriční terapeuti jsou nejpovolanějšími zdravotníky k poskytování poradenství v oblasti výživy, přičemž je prokázáno, že jejich péče je z hlediska vynaložených nákladů efektivní. Deklarace dále doporučuje spolupráci s nutričními terapeuty nejen ve zdravotnictví, ale rovněž i mimo něj, kde mohou svou prací přispívat k lepšímu nutričnímu prostředí pro celou populaci.

Celou Budapešťskou deklaraci si můžete přečíst zde.