PŘIPRAVUJEME

Už brzy zde najdete užitečné informace od nutričních terapeutů o výživě v prevenci, při různých onemocněních a také kontakty na nutriční terapeuty v blízkosti vašeho domova. Mezi jinými připravujeme:

 

  • aktuální výživová doporučení pro populaci
  • srozumitelné vysvětlení k nejvíce rozšířeným mýtům ve výživě
  • edukační materiály pro pacienty vybraných onemocnění souvisejících s výživou
  • seznam nutričních ambulancí v ČR
  • databáze nutričních terapeutů v ČR

VYTVÁŘÍME SEZNAM AMBULANCÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

 

V České asociaci nutričních terapeutů si jsme vědomi významu ambulantní nutriční péče poskytované nutričními terapeuty ve zdravotnických zařízeních, která tak splňuje veškeré legislativní požadavky pro poskytování zdravotních služeb. Máte-li zájem zařadit ambulanci, kterou vlastníte či ve které pracujete, do seznamu ambulancí nutričních terapeutů vedeného na webu ČANT a umožnit tak zájemcům z řad veřejnosti vás kontaktovat, poskytněte nám prosím informace o vaší ambulanci pomocí níže uvedeného formuláře. Upozorňujeme, že do seznamu ambulancí nutričních terapeutů přijímáme pouze ambulance fungující v režimu zdravotnického zařízení.

Seznam ambulancí průběžně aktualizujeme a naleznete jej na odkazu níže.

VZP PLUS – DIABETES

Od 1. 10. 2019 mohou v rámci bonifikačního programu VZP PLUS – DIABETES diabetici II. typu v péči praktického lékaře nebo ambulantního diabetologa čerpat příspěvek až 1000 Kč na nutriční poradenství. Podmínkou je však využití služeb doporučeného nutričního terapeuta, přičemž seznam doporučených NT mají zajistit profesní organizace. Program poběží od 1. 10. 2019 a od 1. 1. 2020 je plánováno jeho rozšíření i na dětské pacienty a další diagnózy. Více o programu zde: https://www.vzp.cz/poskytovatele/smluvni-vztahy/bonifikacni-program-vzp-plus/diabetes
 
ČANT jako jedna z profesních organizací nabídla VZP svůj vznikající seznam nutričních terapeutů, u nichž garantuje, že pracují ve státním či nestátním zdravotnickém zařízení, a tudíž mohou legálně pracovat s diabetiky II. typu. Ambulance, které jsou součástí našeho seznamu a jsou zapojeny do programu, jsou označeny symbolem VZP PLUS.
 
Pokud byste rádi do programu skrze ČANT zapojili i svou ambulanci, zaregistrujte ji prosím prostřednictvím registračního formuláře. K zapojení je zapotřebí splňovat následující podmínky:
– být nutričním terapeutem ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb.
– vykonávat činnost v rámci státního či nestátního zdravotnického zařízení s oprávněním k poskytování zdravotních služeb v oboru nutriční terapeut
– mít možnost přijímat platby v hotovosti (péče o klienta v rámci programu nesmí být vykázána prostřednictvím ambulantních kódů)

FORMULÁŘ K ZAŘAZENÍ DO SEZNAMU AMBULANCÍ NUTRIČNÍCH TERAPEUTŮ

Na jaké pacienty se ambulance specializuje?

Potvrzení, že ambulance pracuje v režimu zdravotnického zařízení:

VZP PLUS - DIABETES:

4 + 1 =