SANT vznikl v roce 2016 jako seskupení aktivních studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kteří chtěli, aby byl jejich hlas jak na fakultě, tak v Brně více slyšet. Od té doby SANTem prošlo několik desítek studentů, jejichž cílem bylo zasadit se o zkvalitnění studia nutriční terapie a o zvýšení povědomí o profesi nutričního terapeuta jak mezi ostatními studenty, tak mezi veřejností.

Tyto cíle jsou pro SANT i ČANT společné. Aby tedy studentům ubyla administrativa spojená s vedením asociace a zároveň získali zaštítění profesní organizace, rozhodli se členové SANT a ČANT pro fúzi těchto dvou asociací. Česká asociace nutričních terapeutů se bude snažit být studentům v jejich aktivitách co nejvíce nápomocná a společně budeme usilovat o co největší aktivizaci studentů na všech institucích, které vzdělávají budoucí nutriční terapeuty.