Dne 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, která přinesla posun platových tříd nutričních terapeutů zaměstnaných ve státem zřizovaných zdravotnických zařízeních z původní 9.-11. platové třídy do 10.-12. platové třídy. Z šetření, které jsme provedli mezi našimi kolegy a kolegyněmi, však víme, že se zaměstnavatelé k novele katalogu prací postavili různými způsoby, případně o změně v katalogu prací nedisponovali žádnými informacemi.

Česká asociace nutričních terapeutů proto vydává k problematice novely nařízení o katalogu prací stanovisko, které zaujímá k případům, kdy nedošlo ke změně platové třídy tak, jak by bylo možné očekávat.

Stanovisko

České asociace nutričních terapeutů
ke změně nařízení vlády č. 222/2010 Sb.