Aliance pro nutriční péči (APNP) spolu s European Nutrition Health Alliance (ENHA) pod záštitou českého předsednictví v Radě EU uspořádaly dne 18. října 2022 mezinárodní konferenci pod názvem Integrating Nutrition in Care: Imperative to EU Citizens’ Health neboli Nutriční péče nezbytným předpokladem zdraví občanů. Konferenci poskytl záštitu také ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc. a předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc.

Akce se konala ve Sloupovém sále Eventového centra Sněmovní 7 na Malé Straně v těsné blízkosti českého parlamentu. Na přípravě konference se ČANT jako člen APNP aktivně účastnila. Jednacím jazykem byla angličtina se simultánním tlumočením do češtiny. Organizátoři umožnili jak osobní, tak virtuální účast, které využilo více než 130 účastníků z mnoha evropských zemí. Nahrávka konference je dostupná na webových stránkách european-nutrition.org. Cílem konference byla diskuse nad cestami začlenění nutriční péče do zdravotnictví a sociálních služeb nejen v České republice, ale i v ostatních zemích Evropské unie tak, aby byla dostupná pro všechny občany.

Konferenci zahájil předseda Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doc. MUDr. Bohuslav Svoboda CSc., který přivítal české i zahraniční odborníky z řad lékařů a nutričních terapeutů, pacienty, zástupce Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, zdravotních pojišťoven, poskytovatelů sociálních služeb a dalších institucí.

V dopoledním bloku promluvil ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek CSc., který zdůraznil důležitost jednotného přístupu k nutriční péči v Evropě, význam nutriční péče o onkologické pacienty a také představil unikátní projekt ministerstva zdravotnictví pod názvem Pacientský Hub. Vyjádřil přesvědčení, že odborné organizace budou i nadále pokračovat v dosavadní skvělé spolupráci s ministerstvem, díky které bylo v r. 2020 vydáno Metodického doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče v lůžkových zdravotnických zařízeních. Ministr přislíbil podporu prioritám aliance pro další období, tedy zohlednění diagnostiky malnutrice a nutriční terapie v rámci DRG systému, aktualizaci specifických zdravotních výkonů pro oblast nutriční péče a prosazení vyhlášky definující minimální počet nutričních terapeutů ve zdravotnických zařízeních. Dopolední blok ukončila diskuse všech přednášejících, kterými kromě pana ministra byli doc. MUDr. Pavel Těšínský a doc. MUDr. František Novák PhD. za Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (SKVIMP), prof. Dr. Alessandro Laviano z římské Universita Sapienza, zastupující ESPEN, a Monika Malíčková, místopředsedkyně pacientské organizace Život bez střeva.

V odpoledním programu vystoupil ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. MUDr. Marek Svoboda PhD. na téma implementace Evropského plánu boje proti rakovině v českých podmínkách. Dále Ing. Jiří Horecký PhD., prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb a European Aging Network (EAN) prezentoval novou Evropskou strategii péče a následně prof. Dr. Diana Cardenas Braz PhD. z Nutrition Unit Cancer Center ve Villejuif poblíž Paříže představila lidskoprávní koncept nutriční péče. Tento přístup k nutriční péči je obsažen v tzv. Vídeňské deklaraci, která byla podepsána u příležitosti letošního kongresu ESPEN ve Vídni 5. září zástupci všech čtyř světových organizací, zabývajících se nutriční péčí (ASPEN, ESPEN, FELANPE a PENSA) a předsedy národních odborných společností.

V závěru pražské konference bylo symbolicky předáno poselství konference v podobě Pražské deklarace zástupkyni Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Parízkové. Představitel ČR předá tento dokument švédskému zástupci spolu s předsednictvím v Radě EU.