Malnutrice je velkým zdravotním i společenským problémem. Může být způsobena jakýmkoli akutním nebo chronickým onemocněním, přičemž dnes již prokazatelně víme, že pacientům snižuje kvalitu života, zvyšuje jejich morbiditu, mortalitu, prodlužuje pobyt v nemocnici a tím rovněž významně zvyšuje náklady na zdravotní péči. Přestože víme, že kvalitní nutriční péče může velmi efektivně předcházet malnutrici, případně ji léčit, stále existuje obrovská skupina pacientů, kterým je nutriční péče dostupná velmi omezeně, případně vůbec.

Mezinárodní odborné společnosti se proto na 44. kongresu ESPEN ve Vídni (5. 9. 2022) usnesly, že dostupnost kvalitní nutriční péče je jakožto kombinace práva na zdravotní péči a práva na jídlo základním lidským právem, a toto usnesení zakotvily v Mezinárodní deklaraci lidského práva na nutriční péči (Vídeňská deklarace).

Přestože není Vídeňská deklarace nijak právně závazná, její morální hodnota je neoddiskutovatelná. Celý text deklarace najdete zde.