Ve dnech 11.–13. 4. 2019 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal již XXXV. ročník mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Poprvé však byli mezi vystavovateli také nutriční terapeuti.

Česká asociace nutričních terapeutů dostala příležitost vystavovat na tomto kongresu po boku výrobců klinické výživy či zdravotnických pomůcek a představit se tak široké odborné veřejnosti. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o publikaci Dietetic Pocket Guide, získali jsme nové členy, a dokonce se nám podařilo navázat spolupráci s novými partnery.

Z odborného hlediska byly všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky, přičemž dva z bloků konference byly organizovány ve spolupráci s ČANT, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu pak v letošním roce tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými se objevilo rovněž 8 členů ČANT.