Ve dnech 10.–12. 9. 2020 se v Novém Adalbertinu v Hradci Králové konal za mimořádných podmínek již XXXVI. ročník mezinárodního kongresu Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP. Již podruhé zde ČANT reprezentoval nutriční terapeuty!

Česká asociace nutričních terapeutů dostala již podruhé příležitost vystavovat na tomto kongresu po boku výrobců klinické výživy či zdravotnických pomůcek, a představit se tak znovu široké odborné veřejnosti. Díky tomu jsme mohli šířit povědomí o publikaci Dietetic Pocket Guide, předložit účastníkům výsledky naší roční práce prostřednictvím Výroční zprávy za rok 2019, získat nové členy a navázat úzkou spolupráci s novými partnery.

I přes mimořádnou epidemiologickou situaci byly z odborného hlediska všechny dny kongresu nabité zajímavými příspěvky – blok konference, který byl věnován a organizován členy ČANT, se stal jedním z nejhojněji navštívených úseků programu, čehož si velice vážíme. Významnou část vědeckého programu pak v letošním roce tvořily příspěvky nutričních terapeutů, mezi kterými se objevilo rovněž 8 členů ČANT. V rámci přednášek bylo mimo jiné představeno Metodické doporučení pro zajištění stravy a nutriční péče vytvořené zástupci ČANT a SKVIMP ve spolupráci MZ ČR.