Požádali jsme Odbor zdravotních služeb MZ ČR o oficiální stanovisko k definici kompetencí výživového poradce a nutričního terapeuta, které by sjednotilo různé výklady toho, co je a není zdravotní služba. Stanovisko MZ jsme před několika dny obdrželi.
Celé znění najdete na odkazu v obrázku. Ve stručnosti:
  • Výživový poradce by měl poskytovat pouze zájmové regenerační a rekondiční služby
  • v režimu živnosti lze poskytovat služby zdravým osobám za účelem regenerace a edukace ke zdravém životnímu stylu
  • živnostník nesmí používat termíny jako terapie, pacient, uzdravení apod.
  • poradenství za účelem léčení (tedy v podstatě vše, co není součástí výše uvedeného) spadá výhradně do rukou nutričních terapeutů, kteří tuto činnost však nesmí provozovat jako živnost, ale na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb (OPZS)
Nutriční terapeut, stejně jako každý jiný zdravotník, poskytuje zdravotní služby a jako takový by měl podnikat podle zvláštních předpisů, v tomto případě na základě OPZS. S ohledem na to, že se toto stanovisko velmi výrazně dotýká spousty nutričních terapeutů, připravujeme pro vás podpůrný informační servis (návody, postupy, legislativa aj.) – budeme vás průběžně informovat.