Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Dne 7. 2. 2024 byla na tiskové konferenci oficiálně představena Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování. Ta je výstupem Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování, která vznikla v loňském roce při Ministerstvu zdravotnictví....

Stanovisko ke zkrácené vzdělávací cestě v oboru nutriční terapeut

Česká asociace nutričních terapeutů byla seznámena s informací, že bez možnosti podílet se na diskuzi na toto téma byla schválena tzv. zkrácená vzdělávací cesta v oboru nutriční terapeut pro absolventy oboru nutriční asistent, kteří tak mohou nastupovat do druhého...

Týden rizik malnutrice (6.–12. 11. 2023)

Týden rizik malnutrice je osvětové iniciativa, která je součástí celosvětového projektu “Malnutrition Awareness Week”. V České republice kampaň organizuje Aliance pro nutriční péči, o.p.s.. Kampaň probíhá pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR. Týden...

Mléčný žebřík pro děti s ABKM nově i v češtině

Alergie na bílkovinu kravského mléka je nejčastější potravinovou alergií u kojenců a malých dětí do 3 let. U starších dětí má tendenci vyhasínat a u dospělých je velmi vzácná. Hlavní léčbou potravinové alergie je v dnešní době eliminace alergenu ze stravy. U mléčné...

2. profesní fórum ČANT: registrace

Doporučení k zavádění příkrmů do stravy kojenců prošlo v posledních 25 letech několika výraznými změnami, ve kterých se často neorientují ani zdravotníci. Které potraviny jsou pro děti bezpečné a kterým je doporučeno se vyhýbat? Jaké potraviny zavádět jako první? Jak...

Stanovisko ČANT ke změnám v katalogu prací

Dne 1. 1. 2023 nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, která přinesla posun platových tříd nutričních terapeutů zaměstnaných ve státem zřizovaných zdravotnických zařízeních z původní 9.-11. platové třídy...